เลขมงคลคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

 


เลขมงคล คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

เลขมงคล


 เลข 2  เป็นที่นิยมชื่นชอบรักใคร่ของคนทั่วไป ยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ มีผู้อุปถัมภ์จุนเจือดี

เรียนรู้หน้าที่การงานได้เร็ว ทำหน้าที่เจริญได้เร็ว มีศิลปะในการพูดเจรจาออดอ้อนคนฟังชื่นใจ

ดูแลเอาใจใส่ปรนนิบัติดีอีกด้วย ทำงานรอบคอบจนได้รับยศฐานะตำแหน่งสูงขึ้น เลข 4  การรู้จักพูดเจรจาตกลงต่อรองเชิงธุรกิจ การค้าขายได้คล่อง ทำมาหากินเก่ง ทำธุรกิจลูก

น้องบริวารมากมายทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรื่องขึ้น ญาติพี่น้องคู่ครองไว้ใจจะดูและการกินการอยู่ไม่ขาด

มีความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สิน ยังพูดเอาใจใส่เก่งกริยาเรียบร้อย เลข 5  เป็นคนเจ้าระเบียบมีวินัย อ่อนน้อม เป็นคนมีเหตุผลที่ดี เข้าได้กับทุกคนจึงเป็นที่รักใครของ

คนอื่นๆ ผู้ใหญ่ก็เมตตาให้โอกาสดีๆ คอยช่วยเหลือหรือส่งเสริมจนหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง

ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง เงินทองตามมา

เลขที่ไม่เป็นมงคล

 เลข 3  ความเก่งกล้าหุนหันพันแล่นของตนทำให้คนอื่นกลัว ตัวเองก็จะพลาดอะไรหลายๆ อย่าง

หรือไปขยันในเรื่องไม่มีสาระ ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง ทำอะไรไม่ทนทานจึงไม่ก้าวหน้าไม่มีใครกล้า

สนับสนุน จะทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรือง ขี้เกียจมากจนไม่มีใครคบค้าด้วย
 เลข 7  ความมานะอดทนได้ไม่นาน ความอึดมุมานะของตนเองทำให้สุขภาพเสื่อมเจ็บป่วยจน

ทำงานไม่ไหว จึงเดินทางไปถึงจุดหมายนานมาก หน้าที่การงานจึงไม่เจริญเท่าที่ควร

ทำงานได้ไม่มาก การเงินไม่คล่อง ถ้าใครซื้อเงินผ่อนคงเหนื่อย ปวดเมื่อร่างกายกว่าจะหมด

เพิ่มเติมจากอ้างอิง จากเว็บ มีดวง https://www.me-duang.com/meduang_plus_view?id=12
ความคิดเห็น