เสริมดวงฉบับคนเกิดวันศุกร์

 

เสริมดวงฉบับคนเกิดวันศุกร์

สีกระเป๋ามงคล

<p style="text-align:center"><strong>สีมงคล :&nbsp;</strong>สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า สีเหลืองอ่อน สีขาว<br />
สีเทาอ่อน สีชมพู สีโอโรส สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่<br />
<strong>สีกาลกิณี :&nbsp;</strong>สีดำ สีเทาเข้ม<br />
<strong>แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันศุกร์ :&nbsp;</strong>แบงค์ 100<br />
เลขเงินเข้ามา : 9<br />
เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 1<br />
เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 2<br />
เลขโชคมีลาภ : 3<br />
เลขได้สมบัติเก่า : 5<br />
เลขปลดหนี้ : 8</p>

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า สีเหลืองอ่อน สีขาว

สีเทาอ่อน สีชมพู สีโอโรส สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่

สีกาลกิณี : สีดำ สีเทาเข้ม

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันศุกร์ : แบงค์ 100

เลขเงินเข้ามา : 9

เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 1

เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 2

เลขโชคมีลาภ : 3

เลขได้สมบัติเก่า : 5

เลขปลดหนี้ : 8

เลขมงคล

เลขที่เป็นมงคล

 เลข 3  มีความอุดมสมบูรณ์ โภคทรัพย์มากขึ้น ไปไหนมาหนมักได้ลาภ

มีโชคด้วยความขยันขันแข็ง กล้าหาญทำให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญไม่หยุดนิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 เลข 4  มีคนรู้จักกว้างขาวง ใครก็อยากรู้จัก มีชื่อเสียงในสังคมบันเทิง ดนตรี ศิลปะ นักพูด

มีการพูดการเจรจาดี เป็นที่ไว้วางใจของคนทั่วไป และยังได้รับความเชื่อถือจากผู้ใหญ่

การงานจึงมีไม่ขาดสาย เงินทอง หลักทัพย์ไหลมาเทมา

 เลข 5  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง เจ้านายรัก ผู้ใหญ่เมตตา ได้รับความสำเร็จในวิชาชีพ

กิจการตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรม ศีลธรรม เปิดเผย

จึงชอบช่วยเหลือคนด้วยใจ ไม่หวังอยากได้ของคนอื่น ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

เลขที่ไม่เป็นมงคล

 เลข 7  ทำให้เหนื่อยยาก อึดอัด ลำบากลำบากใจ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

มีความกังวงใจตลอดเวลาเครียดกลุ้มใจไม่มีความสงบสุข ส่วนมากปัญหาทางใจจะมากกว่าทางกาย

 เลข 8  ขาดความเชี่ยวชาญ ชำนาญ จึงทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่เป็น ถ้าแก้ปัญหาไว้

ทำอะไรไว้อาจมีปัญหามากขึ้น มีความยุ่งวุ่นวายตลอด หลงตัวเอง แสงสีเสียง หลงใหลได้ปลื้มกับอบายมุข

เพิ่มเติมจากอ้างอิง จากเว็บ มีดวง https://www.me-duang.com/meduang_plus_view?id=59


ความคิดเห็น