เลขมงคลคนเกิดวันจันทร์

 


เลขมงคล คนเกิดวันจันทร์

เลขที่เป็นมงคล

 เลข 2  รู้จักดูแลเอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆของคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง สนใจการเป็นอยู่ การกิน

ให้ความอบอุ่นดูแลบริวาร คิดทำได้รอบคอบละเอียดลออนุ่มนวล จึงเป็นที่รักของคู่ครอง ลูกหลาน

บริหารญาติพี่น้องก็ให้ความเชื่อใจ ให้การช่วยเหลือจนมีลูกจ้าง กิจการงานเจริญ
 เลข 4  จะทำให้เจริญในหน้าที่การงาน รู้จักคิดเจรจาบริหารจัดการ มีศิลปะในการพูดการเจรจา

บริการดึงดูดใจจนเชื่อไว้ใจ เชื่อมั่นในตนเองใจคอมั่นคงจนมีตำแหน่งหน้าที่การงานยิ่งใหญ่โตขึ้น

อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง บ้านช่องหลายหลัง
 เลข 6  เป็นคนมีเสน่ห์ที่นิยมชื่นชอบเป็นที่รักต่อคนที่พบเห็น เก่งในด้านให้คำปรึกษา วางแผน

บริหารจัดการล่วงหน้า รู้จักคิดโครงการใหม่ๆจนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จนเจริญ

เลขที่ไม่เป็นมงคล


 เลข 1  จะไม่ค่อยได้รับเกียรติจากคนทั่วไป ยังอยู่ใต้บังคับปัญชาของคนอื่น ไม่เจริญเติบโตใน

หน้าที่การงาน หรือต้องทำงานจนเหนื่อยแทบตาย ก็ยังไม่ได้รับการยกย่อง แถมยังได้ชื่อเสียงในทางติดลบอีก
 เลข 3  ต้องรีบทำงาน ขยันทำงานเพื่อให้ผ่อนรถให้ทัน ท่งนจนร่างกายเสื่อมโทรม สมองสั่งการช้า

การตัดสินใจจึงไม่เด็ดขาด สับสน หน้าที่การงานจึงไม่เจริญเท่าที่ควร

เงินทองหามาต้องใช้ไปในทางด้านดูแลสุขภาพ ดูแลรถ
อ้างอิง จากเว็บ มีดวง https://www.me-duang.com/meduang_plus_view?id=10

ความคิดเห็น