เลขมงคลคนเกิดวันศุกร์

 


เลขมงคล คนเกิดวันศุกร์

เลขที่เป็นมงคล

 เลข 3  มีความอุดมสมบูรณ์ โภคทรัพย์มากขึ้น ไปไหนมาหนมักได้ลาภ

มีโชคด้วยความขยันขันแข็ง กล้าหาญทำให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญไม่หยุดนิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เลข 4  มีคนรู้จักกว้างขาวง ใครก็อยากรู้จัก มีชื่อเสียงในสังคมบันเทิง ดนตรี ศิลปะ นักพูด

มีการพูดการเจรจาดี เป็นที่ไว้วางใจของคนทั่วไป และยังได้รับความเชื่อถือจากผู้ใหญ่

การงานจึงมีไม่ขาดสาย เงินทอง หลักทัพย์ไหลมาเทมา เลข 5  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง เจ้านายรัก ผู้ใหญ่เมตตา ได้รับความสำเร็จในวิชาชีพ

กิจการตนเอง รักความก้าวหน้า มีจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรม ศีลธรรม เปิดเผย

จึงชอบช่วยเหลือคนด้วยใจ ไม่หวังอยากได้ของคนอื่น ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

เลขที่ไม่เป็นมงคล

 เลข 7  ทำให้เหนื่อยยาก อึดอัด ลำบากลำบากใจ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

มีความกังวงใจตลอดเวลาเครียดกลุ้มใจไม่มีความสงบสุข ส่วนมากปัญหาทางใจจะมากกว่าทางกาย
 เลข 8  ขาดความเชี่ยวชาญ ชำนาญ จึงทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่เป็น ถ้าแก้ปัญหาไว้

ทำ
อะไรไว้อาจมีปัญหามากขึ้น มีความยุ่งวุ่นวายตลอด หลงตัวเอง แสงสีเสียง หลงใหลได้ปลื้มกับอบายมุข


เพิ่มเติมจากอ้างอิง จากเว็บ มีดวง https://www.me-duang.com/meduang_plus_view?id=15

ความคิดเห็น