เลขมงคลคนเกิดวันพฤหัสบดี

 


เลขมงคล คนเกิดวันพฤหัสบดี

เลขที่เป็นมงคล

 เลข 1  หน้าที่มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา จนมียศถาบรรดาศักดิ์ เกียรติยศศักดิ์ศรีเพิ่มพูนมากมี

เป็นคนที่ทำอะไรแล้วได้รับกรยกย่อง ชื่อเสียงบุญวาสนาดี

ในวันข้างหน้าไม่ว่างานราชการกิจการของตนเอง มีหลักทรัพย์สมบัติมาก เลข 2  มีที่รักคู่ครอง ลูกน้องช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือ จนเป็นหลักเป็นฐาน

มีบ้านมีช่อห้องหอมีหลักทรัพย์เงินทองเพิ่มพูน เลข 6  มีโชควาสนาเพราะผู้ใหญ่ มีเสน่ห์กับเพศดรงข้ามจึงได้คู่ครองฐานะดี ยังรู้จักช่วยกันหา

ร่ำรวยมากขึ้น มีทรัพย์มากขึ้น ชื่อเสียงตามมา รู้จักคิดจัดการวางแผนบริหารจัดการ

จนได้ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น เป็นที่รักของทุกๆคน มีเสน่ห์

เลขไม่เป็นมงคล

 เลข 7  คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ค่อยมีศัตรู ไม่มีภัยอันตรายเท่าไหร่ เข้ากันได้กับทุกวัน ทุกเลข

แล้วคนเกิดใน
วันนี้จะอยู่กับทุกคน ทุกชั้นทุกก๊ก แต่อยู่แล้วรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้า

ทุกข์ยากลำบาก หรือไม่ค่อยได้
กว่าจะได้อะไรมาเล่นซะคางเหลือง


เพิ่มเติมจากอ้างอิง จากเว็บ มีดวง https://www.me-duang.com/meduang_plus_view?id=14


ความคิดเห็น