เลขมงคลคนเกิดวันอังคาร

 


เลขมงคล คนเกิดวันอังคาร

เลขที่เป็นมงคล

 เลข 5  ท่าทางมีสง่าราศี มีภูมิฐาน หน้าตาดูเป็นคนมีคุณธรรม อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะ

เข้าได้กับทุกคน จึงได้รับความนิยมชื่นชอบ รับเกียรติศักดิ์ศรี ยังรู้จักรักษาประเพณี ระเบียบวินัย

มีสติผิดชอบชั่วดี มีเหตุผล เคารพความคิดเห็นต่อบุคคล รู้จักใช้สติปัญญา จึงฉลาดเฉลียว เจริญในหน้าที่
 เลข 7  มีความมานะอุตสาหะ รู้จักอดทนอดกลั้น มีความอึดทนทาน ไม่ย่อท้อสู้ไม่ถอยยังรู้จักเก็บหอมรอมริบ

จนมีบ้านช่องห้องหอใหญ่โต มีที่ทางอสังหาริมทรัพย์จนได้อำนาจวาสนาได้รับการยกย่องนับหน้าถือตากับคนทั่วไป
 เลข 9  มีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาไหวพบปฏิภาณยอดเยี่ยม รู้จักมองหาลู่ทางทำมาหากินเก่ง

ทำอะไรหยิบจับอะไรก็สามารถหาเงินทองเข้ากระเป้าได้ ถ้าอยู่ในหน้าที่การงานรู้จักให้ความฉลาด

แก้ปัญหาเหตุการณ์วิกฤตต่างๆจนได้รับความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งใหญ่แบบคาดไม่ถึง

เลขที่ไม่เป็นมงคล

 เลข 2  ไม่รู้จักดูแลเอาใจใส่คนอื่นเท่าไหร่ ขาดมนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไม่

รักษาน้ำใจคนอื่น ค่อนข้างก้าวร้าว ไม่ทะนุนอม ดูแลรักษาข้าวของไม่รอบคอบจึงทำให้

หน้าที่การงานผิดพลาดได้ ทำงานหยาบๆขอไปที
 เลข 4  ไม่ค่อยคิดทบทวนพิจารณาว่าอะไรสมควรพูด พูดไม่รู้จักคิด ทำให้คนฟังสะดุ้งสะเทือน

จนผู้ใหญ่ไม่กล้าฝากทำงาน ไม่กล้ารับรอง บางครั้งยังขัดหูผู้ใหญ่อีกด้วย

ถ้าค้าขายลูกค่าจะหายไปซื้อที่อื่น พูดจาไม่น่าฟัง เจรจาตกลงยากที่จะสำเร็จ

เพิ่มเติมจากอ้างอิง จากเว็บ มีดวง https://www.me-duang.com/meduang_plus_view?id=11

ความคิดเห็น