เลขมงคลคนเกิดวันเสาร์

 


เลขมงคล คนเกิดวันเสาร์

เลขที่เป็นมงคล

 เลข 3  ลูกน้องขยันข้นแข็ง ทำงานให้แข็งข้นไม่เกียจคร้าน คอยรับอาสาทำโน่นทำนี่ให้อยู่ตลอดเวลา

อุปถัมภ์คน มียศถาบรดาศักดิ์ มีหลีกทรัพย์เงินทองไหลมาเทมา มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเก่งกล้า

มี
การเดินทางบ่อย มีโชคมีลาภทางด้านการเงินบ่อยครั้งเลข เป็นที่ปรึกษาหารือได้ความคิดไอเดียแปลกใหม่

คิดวางแผนจัดการโครงงานระยะยาวได้
ยอดเยี่ยม รู้จักเตรียมการเตรียมตัวล่วงหน้า

รู้จักคิดวางแผนให้คนอื่นไปทำ จัดการแทนตนเองได้ ยัง
มีอารมณ์ศิลปิน ชอบดนตรี ทำให้มีชื่อเสียง มีทรัพย์สินสมบัติมาก เลข 8  เป็นคนชอบทำงานหลายอย่าง หลายอาชีพ มีความสามารถหลายอย่าง

ชอบอทิศตนให้กับ
งานสังคม จึงมีคนรู้จักกว้างขวางโดดเด่นกว่าคนอื่น จึงก้าวอยู่แนวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

แก้ไขเฉพาะหน้าได้เก่ง จนหาตัวจับยากไม่ว่างานอะไร จึงมีชื่อเสียงโดเด่นในวงสังคม

เลขที่ไม่เป็นมงคล

 เลข 5  ใจไม่ถึง อะไรที่ยังมองไม่เห็นในภายภาคหน้ามักไม่กล้าได้กล้าเยง ยังมีคนคอยมาบอก

แนะนำทำให้รำคาญใจคนเหล่านั้น ทำอะไรไม่ถนัดนัก จึงทำให้มีการดำเนินล่าช้า เนิ่นนานต่อกิจการงาน เลข 2  มีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า อย่โดนบังคับ บีบบัคับ ทำให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ต้องอม
ทุกข์เศร้าสร้อยภายใน ขยันหมั่นเพียรอย่างมากกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเพิ่มเติมจากอ้างอิง จากเว็บ มีดวง https://www.me-duang.com/meduang_plus_view?id=16


ความคิดเห็น